• Camion cu remorca (10918)

    Poate micul t?u ?ofer de camion s? foloseasc? remorca pentru a-i ajuta pe cei ?n dificultate? Dup? asamblarea rapid? ?i u?oar? a camionului, ei vor dezvolta abilit??i motrice fine conduc?nd vehiculul cu 4 ro?i la locul urgen?ei, pun?nd conul pentru a avertiza al?i ?oferi, ?i ridic?nd ?i cobor?nd c?rligul macaralei. Se pot interpreta nenum?rate scene palpitante atunci c?nd vine ?n ajutor camionul de remorcare.

    22.99 lei

Meniu